Kiedy windykacja jest konieczna

Komornicy często pracują dla agencji zajmujących się ściąganiem długów, choć niektórzy działają niezależnie. Czasami agencje te działają jako pośrednicy, zbierając zaległe wierzytelności klientów, wierzytelności, które mają okres przeterminowania i przekazują…

Czytaj dalej
Close Menu