Język uniwersalny – angielski dla każdego

Katowice jest to teren kultury śląskiej. Występuje tutaj charakterystyczna dla tego regionu gwara, dlatego dla nowo przybyłego turysty dogadywanie się z mieszkańcami jest kłopotliwe. Dobrym sposobem byłaby bardziej rozpowszechniona nauka języka angielskiego

Język uniwersalny – angielski dla każdego

angielski dla każdego w KatowicachPolska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej, stąd znajomość języków obcych jest rozpowszechniona. Język angielski to absolutna podstawa, lecz jak się okazuje, są ludzie którym sprawia problemy. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłby angielski dla każdego w Katowicach. Ludność miejscowa mogłaby zachować swój unikalny, regionalny język, natomiast kontakty z turystami byłyby bardzo ułatwione. Jest to bardzo korzystne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Katowic, ponieważ rozwój turystyki w tym regionie przyśpieszyłby wzrost gospodarczy. Warto dodać, że według badań, ludność zamieszkała na śląsku jest o wiele bardziej uzdolniona lingwistycznie od reszty kraju. Wiąże się to z tym, że ten region był często włączany do innych narodów. Historycznie patrząc, Śląsk nie zawsze należał do Polski. Stosowanie języka uniwersalnego w tym regionie mogłoby wiele zmienić, jednak aby to zrealizować trzeba zaangażować sporą liczbę ludzi. Dobrze byłoby przeprowadzić kampanię społeczną na ten temat. Stosowanie masowych środków przekazu wspomogłoby nauczanie ludzi. Zacząć trzeba od uświadomienia ludziom problemu, następnie przejść do jego rozwiązania.

Wielkie pomysły często wymagają zaangażowania całej masy ludzi. Aby osiągnąć tak przydatny, a zarazem słuszny gospodarczo cel trzeba przeprowadzić całą kampanię społeczną, jednak miałoby to korzyści dla całego regionu. Wynikiem tego byłaby wysoka innowacyjność oraz ułatwienie życia.

Close Menu